சனி, 28 நவம்பர், 2009

சாரலின்பா

வணக்கம் ,

என் அப்பாவின் (சத்ரியன்) வலைத் தோ(ழி)ழர்களே!

என் புகைப்படங்கள்.
"வரதட்சணையை எதிர்க்கும் எங்களுக்குக் இறைவன் கொடுத்த 'இறைதட்சணை" இவள். " - இப்படித்தான் என் அப்பாவும் , அம்மாவும் என்னை புகழ்கிறார்கள்.